Algemeen
Bestuur
Missie
Doelstelling  en activiteiten
Verslag activiteiten
Beleidsplan
Financiele verantwoording.

Algemeen
ANBI naam van de gemeente: Christengemeente goede haven
Websiteadres: www.goedehaven.nl
Bezoekadres: Wite mar 7 8939 cc Leeuwarden
Emailadres: info@goedehaven.nl
RSIN-nummer850090490.
telefoonnummer:

Bestuursamenstelling
Christengemeente goede haven.
De christengemeente goede haven wordt bestuurd door gemeenteteam welke bestaat uit voorzitter, penningmeester en secretaris.  De bestuursleden ontvangen geen beloning voor de door haar uit te voeren werkzaamheden.

Onze Missie luidt:

Jezus bekend maken in Zuiderburen, Leeuwarden en omgeving.

Doelstelling en activiteiten
Onze doelen voor 2016

  1. Een uitgebreid netwerk van relaties, waarin vriendschappen, geloof, dienstbaarheid en pastoraat een plaats hebben;
  2. Een open organisme/organisatie van relaties, die gebaseerd is op kringen, met gezamenlijke vieringen waarin het Evangelie van Jezus zichtbaar wordt
  3. Allerlei vormen van dienstverlening, cursussen, trainingen kunnen aanbieden, die aansluiten bij de vragen en problemen van de mensen in de wijk.

Om dit doel te bereiken organiseert christengemeente Goede haven de volgende activiteiten:
– op de 1e 3e 5e zondagochtend het organiseren van een samenkomst met specifieke    aandacht  voor  kinderwerk;
-het  organiseren van kringen;
-het houden van laagdrempelige samenkomsten waarvoor de  wijkbewoners van  Zuiderburen en haar omgeving worden uitgenodigd;
-het  organiseren van alfha-cursussen om zo kennis te maken met het
het chistelijke geloof;
-het houden van spelletjesmiddag voor kinderen uit de wijk Zuiderburen en haar  omgeving;
-het operationeel houden van een website -het opzetten c.q. het ondersteunen van goede
doelenacties
-organiseren van opendagen;
-open koffie-ochtend voor buurtbewoners organiseren.

Beleidsplan Christengemeente goede haven

Beleidsplan-Wijkgemeente-Christengemeente-Goede-havenl-2016-2020 (1)

Financiele verantwoording.

Format-Staat-van-Baten-en-Lasten-ANBI-gemeente-1-1 2013

Format-Staat-van-Baten-en-Lasten-ANBI-gemeente-2 2014

Toelichting
– De leden van christengemeente goede haven dragen zorg voor de benodigde inkomsten
van de gemeente.
– Christengemeente goede haven ontvangt geen overheidssubsidie.
– Bijdragen van leden betreffen inkomsten uit maandelijkse bijdragen en collecten.
– Overige kosten betreffen kosten van gemeenteactiviteiten, algemene kosten en uitgaven      zending.